English | Hrvatski

Najvišja resnica je realnost ločena od iluzije za dobrobit vseh. -Šrimad Bhagavatam 1.1.

ČLANKI

Sledečih osemnajst člankov predstavlja bistvo Vaishnava Foundation prezentacije. So bistveni za vsakogar, ki želi napraviti otipljiv napredek v duhovnem življenju v sedanjem času.

O ZADOSTNEM VODSTVU
Ta globoka razprava Šriman Kailasa Chandre dasa pokriva široko paleto duhovnih tem, katere so bistvene za vsakogar, ki dejansko želi razumeti Zavest Krišne takšno kot je. Teme vključujejo: kvalifikacije verodostojnega madhyam bhakte, rittvik skovanka, in diskusija o vzrokih za sprejetje nekvalificiranega "duhovnega učitelja".

“ISKCON-ovi” Guruji, Iniciacije, in Strankarski možje

Ta razprava Kailasa Chandra dase opisuje moralna kriminalna dejanja vodilnih strankarskih mož združenega "ISKCON-a", ki so prekrili originalno gibanje Šrila Prabhupade s svojim oportunističnim samo-interesom in pustili svet z malo več kot profesionalnimi Bhagavatam recitatorji. Z namenom poudarka na filozofske principe, je veliko imen bilo izpuščenih. Po želji jih lahko priskrbimo.

POZITIVNA ALTERNATIVA
Človeški razum ne more doumeti, kako lahko s služenjem osebe bhagavat ali knjige bhagavat, nekdo postopoma napreduje na poti devocije. Ampak, dejansko, to so dejstva." – Š.B. 1.2.18, komentar
S privzetjem pozitivne alternative knjige bhagavat, so se učenci Njegove Božanske Milosti Šrila Prabhupade lahko legitimno, efektivno, in, najpomembneje, avtorizirano povezali z njim in njegovo sampradajo. Lahko so bili sigurni, da so napredovali na poti realizacije zavesti Krišne.

PRVOTNA POTREBA
Ta članek razpravlja o tem, kako postanejo ljudje zavedeni v duhovnosti, ki jih vodi v globoko osebno razočaranje in frustracijo. Opisuje tudi, kako se nekoč čista duhovna gibanja degradirajo kot rezultat samo-interesa in filozofskega izmišljanja.

DOKAZ ENEGA ZOBA
Ta analiza tako imenovanega določitvenega traku iz 28. maja 1977, ne samo da osvetljuje stališča, ki jih je Šrila Prabhupada zavzel, ampak tudi jasno prikazuje, kako obe apasiddhanti utemeljujeta svoje trditve, na osnovi tega magnetofonskega traku. Ta članek tudi pojasnjuje na videz nejasno in dvoumno naravo Šrila Prabhupadinih odgovorov na vprašanja, ki so mu jih postavili ta dan.

VSEPOVSOD PRIVRŽENCI VSE SKUPAJ SKAZIJO
Ta članek prikazuje zgodovino sebi-služečih institucionalnih resolucij, katere so vodile k sedanjemu stanju gibanja zavesti Krišne. Prav tako so vključene jasne navedbe številnih kontradikcij, ki jih najdemo v obeh, institucionalnih in rittvik zapisih in apasiddhantah.

GURU NI NAVADEN ČLOVEK: KRITIKA LILAMRITE
To je bistven članek za tiste, ki želijo razumeti Boga realiziranega guruja na pravilen način in s pravilnim spoštovanjem.

V ISKANJU LEGALNE DEFINICIJE ŽIVLJENJA
Ta članek ne samo da raziskuje razvejanosti glede abortusa, ampak podaja tudi nekaj zanimivega vpogleda, po čem se dejansko življenje razlikuje od materije.

NAPAKE V RITVIK SKOVANKI (NOVO!)
Ta podrobna razprava prikazuje večino kontradikcij in neskladij  ritvik apasiddhante.

 

NOVI ČLANKI

 
Bhaktivinode Thakura

Tattva - viveka

The Awakening of Truth: Awakened Intelligence in Absolute Truth

by Srila Om Vishnupada Paramahansa Astottara-sata Sri Srimat Saccidananda Bhaktivinode Thakura

An English rendition of his translations and purports:

THE VAISHNAVA FOUNDATION

Šikša-guru je Osvobojen Bhakta

Avtor: Kailasa Chandra das

Vsi poudarki so bili dodani kot pomoč za tvojo realizacijo.

"Duhovni učitelj iniciator in inštruktor, sta oba isti in identični manifestaciji Krišne, četudi imata drugačne funkcije."
- Caitanya-caritamrita, Adi 1.34, komentar

“Zato ni razlike med siksa-gurujem in diksa-gurujem ...
Sobni pogovor v Bhubanesvarju, 31. jan., 1977

"V skladu z navodili šaster, ni razlike med siksa-gurujem in diksa-gurujem, in ponavadi siksa-guru pozneje postane diksa-guru."
 - Šrimad Bhagavatam, 4.12.32, komentar

Celoten članek tukaj

Videi na YouTube

V intervjujih, posnetih jeseni 2008, Kailsa Candra das v prvi vrsti odgovarja na številna vprašanja glede zgodovine gibanja zavesti Krišne po odhodu A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade, leta 1977.
Videi na YouTube

Spletna stran Kalapurusha objavljena!

 

Integrirane Okultne Študije in Kalapurusha publikacije—prej skrito področje, ki je svojstveno, vendar ne tuje tvojemu najglobljemu razumevanju, ki je nenavadno, vendar ne bizarno, ki je pravično, vendar brez užaljenosti. S študijem te literature lahko transcendiraš čas. To je okultno znanje in realizacija na visoki oktavi, namenjeno vsakemu iskrenemu iskalcu oziroma iskalki, ki želi ustvariti rešitev za vse probleme svojega življenja.

 

Spletna stran Kalapurusha


Združenje VAISHNAVA FOUNDATION je bilo ustanovljeno z namenom priskrbeti forum za iskrene iskalce Absolutne Resnice. Namenom te fundacije je svojstvena potreba za razlikovanjem med sentimentalno zavestjo Krišne in zavestjo Krišne, katera dejansko bazira na navodilih prejšnjih duhovnih učiteljev. Kot takšna, fundacija daje poudarek znanju in realizaciji kot nasprotje kongregacionalizmu.

Vaishnava Foundation ne varčuje s trudom v predstavitvi filozofije Zavesti Krišne, kot je bila predstavljena nedavno s strani našega duhovnega učitelja Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade. Na ta način, Vaishnava Foundation ne žrtvuje Resnice zaradi kakšne kratkotrajne enotnosti ali tako imenovane kooperacije.

Kot dodatek čvrsti filozofski osnovi, daje fundacija poseben poudarek žalostnemu stanju gibanja Zavesti Krišne od odhoda Njegove Božanske Milosti, novembra 1977, dalje. Fundacija je namenjena tistim posebnim individualcem, ki želijo postati prvo-klasni, neodvisni poznavalci Duhovne Resnice. Ta resnica doseže svoj višek v čisti, popolni ljubezni do Vrhovne Absolutne Resnice, Bhagavana Šri Krišne.

Vaishnava Foundation je bila ustanovljena leta 1986 od Šriman Kailasa Chandra das prabhuja, iniciranega učenca Šrila Prabhupade. Fundacija predstavlja enako sporočilo in duha, kot sta bila na razpolago skozi manifestirano fizično prisotnost Njegove Božanske Milosti, ker ponavlja njegovo sporočilo takšno kot je, v skladu z izkustvom, logiko in osebno realizacijo.

To je mogoče na osnovi vodstva Šriman Kailasa Chandra dasa, ki predstavlja Šrila Prabhupado in uravnava služne aktivnosti članov združenja. Kailasa prabhujeva učenja ohranjajo filozofijo Šrila Prabhupade, ker si ni nikoli dovolil priti pod vpliv strankarskega duha skupin, kot so conski ačarje, ali tistih, ki so prišli kasneje.

Šrila Prabhupada je bil izjemno zadovoljen z bhaktami, ki so bili dovolj seznanjeni z njegovimi knjigami, da so se lahko uprli zavajajočim predstavitvam zmedenih voditeljev njegovega gibanja, kot so štirje sanyasiji iz leta 1970. Striktno držeč se Šrila Prabhupadovih navodil, je Kailasa prabhu nudil takšno alternativo vsaj od leta 1979. (glej biografijo)

Tisti, ki se pridružijo združenju, dobijo priložnost pomagati mu v tem trudu in tako dobiti milost Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade.


Svarupa-jnana -- ali resnično znanje, ki zadeva sadhako, sadhano, in sadhyo -- se ne razlikuje od svarupe ali suddha bhakti. Ko se takšna svarupa-jnana še ni razvila v sadhako -- vendar se je želja za prečkanjem materialne eksistence razvila znotraj njega -- potem so simptomi bhakti, ta čas opaženi na njem, samo bhaktyabhasa. Ta bhaktyabhasa se transformira v suddha-bhakti, ko nekdo doseže svarupa-jnano. Celo za pravilno inicirane Vaišnave v pristno sampradajo, se vastu-prabha -- osvetlitev nekogaršnje identitete, ki izhaja iz mantre prejete pri iniciaciji od njegovega dikša guruja -- ne pojavi, dokler ne sprejme prosvetlitve o svoji svarupa-jnani preko milosti sikša guruja. Glede na neznanje o svarupa-jnani, svarupa-suddha-bhakti ostaja zakrita. Zatorej, vidna je samo bhaktyabhasa.

Na nesrečo, v sedanji družbi, v imenu suddha-bhakti, se različni tipi mešane devocije -- kot so karma-misra, jnana-misra, in yoga-misra, kot tudi različne onesnažene in namišljene koncepcije -- razširjajo kot bakterije kuge. Ljudje na splošno smatrajo te onesnažene in mešane koncepcije za bhakti. Spoštujejo jih kot takšne in so tako oropani suddha bhakti. Te onesnažene in mešane koncepcije so naši največji sovražniki. Nekateri ljudje pravijo, da ni vrednosti v bhakti: da je Bog samo imaginaren sentiment, da je človek samo kreiral podobo Boga preko domišljije, in da je bhakti bolno stanje, nesposobno dati nam kakršnokoli dobrobit.

Ti tipi nasprotnikov nam ne morejo toliko škoditi, ker jih zlahka prepoznamo in se jim izognemo. Kakorkoli, tisti ki propagirajo bhagavad-bhakti kot najvišjo dharmo -- vendar se obnašajo proti principom suddha-bhakti -- so lahko posebno škodljivi za nas. V imenu bhakti nas poučujejo proti dejanskim principom bhakti. To nas v končni fazi vodi k poti, ki je diametrično nasprotna bhagavad-bhakti. Zatorej, z velikim prizadevanjem, so prejšnji ačarje definirali svarupo, oziroma pravo naravo bhakti, in nas znova in znova svarijo, da se držimo stran od onesnaženih in mešanih koncepcij.

Bhakti Viveka Tattva

Avtor: Njegova Božanska Milost Šrila Bhaktivinode Thakura Prabhupada


ONSTRAN KONTRADIKTORNIH RELIGIJ
Ta članek zajema Šrila Prabhupadovo poslednjo voljo, julijsko pismo iz leta 1977, ključno besedo v tem pismu, kot tudi bistvo tega, kaj to pismo je avtoriziralo in kaj ne. Julijsko pismo in Prabhupadova volja zahtevata razumevanje v pravilnem kontekstu in malenkost v detajl.

MIT O KONČNEM UKAZU
Iskanje neke vrste končne direktive, ali končnega ukaza, je odklon, neavtorizirano tavanje v spekulativni jalovosti. Ni bilo nikakršnega "končnega ukaza". Namesto tega, puščeni smo z vsemi njegovimi navodili. Ni bilo nikakršnega "končnega paketa navodil". Namesto tega, smo puščeni z vsemi navodili, ki nam jih je kdajkoli dal, o vsem.

ŠE PRED TEM
Šriman Kailasa Chandra das opisuje, da je izvor živega bitja (jive) v duhovnem svetu (Vaikuntha).

KAKO LAHKO IMPERSONALNA FILOZOFIJA STOJI?
Ta članek Šriman Kailasa Chandre dasa definitivno opisuje, da je izvor živega bitja (jive) v duhovnem svetu (Vaikunthi). To je nadaljnja razširitev Kailasa prabhujeve študije na to temo. Citira jasne navedbe Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade in druge Gaudija Vaišnava ačarje kot je Bhaktivinoda Thakura, da bi prepričljivo razrešil kontroverznost, propagirano med novo-dobnimi Vaišnavami, da individualna duša izvira iz impersonalnega brahmana.

NAŠ VEČEN NARAVEN POLOŽAJ IN 'MAHA-VIŠNU IZVOR' TEORIJA
Ta članek Šriman Kailasa Chandre dasa še dalje razširja temo o izvoru živega bitja. Zraven tega, da dokaže nepravilnost trditve, da pogojene duše izhajajo iz Maha Višnuja, gre Kailasa prabhu celo globlje v temo o svojstveni svobodni volji živega bitja. Tisti, ki zagovarjajo teorijo, da je nemogoče pasti iz duhovnega sveta, razmišljajo pod napačno koncepcijo.

IN KAKŠEN OGROMEN "ČE" JE TO
Ta članek preučuje Šrila Prabhupadovo poimenovanje nekaterih Božanstev in idejo, da je izvor živih bitij v Maha-Višnuju v susupti stanju. Kailasa prabhu še enkrat popolnoma jasno dokaže, da je Šrila Prabhupada brez dvoma učil, da je izvor živega bitja (jive) v duhovnem svetu (Vaikunthi). To je še nadaljnja razširitev Kailasa prabhujeve študije na to temo. Citira jasne navedbe Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade in utemeljuje složnost Šrila Prabhupadovih izjav in zapisov.

 

INICIACIJA V DUHOVNO ŽIVLJENJE
To je priredba kratke razprave, ki jo je napisal Njegova Božanska Milost Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara-shata Šri Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada. Originalen dokument je napisal Decembra, 1928, in je bil natisnjen znotraj Bengalskega časopisa. Originalen članek, ki ga prav tako lahko vidite na naših straneh
(INICIACIJA V DUHOVNO ŽIVLJENJE - originalen članek), je še vedno mogoče najti v različnih Gaudiya arhivih, zvezek 26, številka 7, Shri Sajjana-toshani.

Ta priredba na noben način ne izpodriva ačarje, njegova originalna razprava bo vedno zadrževala svojo superiornost. Velika večina stavkov je bila puščena nedotaknjena, z izjemo dodajanja ločil. Drugi stavki so bili samo malenkost spremenjeni, vendar te prilagoditve niso na noben način spremenile smisla. Ta priredba uravnava veliko in majhno začetnico v zvezi z dvema besedama, nekaj praktičnega pravopisa, nekaj ločil (v glavnem dodajanje vejic), in nekaj sintakse na zelo malo mestih. Ni ničesar druga kot ponižen poskus, napraviti originalen rokopis lažje razumljiv angleško govorečim bhaktam in transcendentalistom. Je podpora branju in vrednotenju originalnega članka, nič več.

ORGANIZIRANA RELIGIJA
To je priredba kratke razprave, ki jo je napisal Njegova Božanska Milost Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara-shata Šri Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada. Original je napisal leta 1932. Originalen članek, ki ga lahko vidite na naših straneh (ORGANIZIRANA RELIGIJA - originalen članek), je še vedno mogoče najti v različnih Gaudiya arhivih, zvezek 29, številka 7, Harmonist.

Ta priredba na noben način ne izpodriva ačarje, njegova originalna razprava bo vedno zadrževala svojo superiornost. Velika večina stavkov je bila puščena nedotaknjena, z izjemo dodajanja ločil. Drugi stavki so bili samo malenkost spremenjeni, vendar te prilagoditve niso na noben način spremenile smisla. Ni ničesar druga kot ponižen poskus, napraviti originalen rokopis lažje razumljiv angleško govorečim bhaktam in transcendentalistom. Je podpora branju in vrednotenju originalnega članka, nič več.

CITATI ŠRILA PRABHUPADE
Citati Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade, ki opisujejo njegovo bojazen, da bo njegovemu odhodu sledil kaos. Našteti so tudi opisi različnih vrst odklonov, ki signalizirajo konec zunanje manifestacije gibanja Zavesti Krišne.

KUPI OZIROMA BERI KNJIGE NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE!

Založniško pravico za vse citate iz knjig Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust