English | Hrvatski

ZAVEST KRIŠNE

VAISHNAVA FOUNDATION

Sledeči stopinjam najodličnejšega oznanjevalca zavesti Krišne v zahodnem svetu

NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE


UVOD K PRIREDBI ČLANKA
"ORGANIZIRANA RELIGIJA"

To je priredba kratke razprave, ki jo je napisal Njegova Božanska Milost Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara-shata Šri Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada. Original je napisal leta 1932. Originalen članek, ki ga lahko vidite na naših straneh
(ORGANIZIRANA RELIGIJA - originalen članek),
je še vedno mogoče najti v različnih Gaudiya arhivih, zvezek 29, številka 7, Harmonist.

Ta priredba na noben način ne izpodriva ačarje, njegova originalna razprava bo vedno zadrževala svojo superiornost. Velika večina stavkov je bila puščena nedotaknjena, z izjemo dodajanja ločil. Drugi stavki so bili samo malenkost spremenjeni, vendar te prilagoditve niso na noben način spremenile smisla. Ni ničesar druga kot ponižen poskus, napraviti originalen rokopis lažje razumljiv angleško govorečim bhaktam in transcendentalistom. Je podpora branju in vrednotenju originalnega članka, nič več.

RADICAL KRISHNA CONSCIOUSNESS by His Divine Grace Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada

ORGANIZIRANA RELIGIJA

Šri Krišna manifestira Svoje večno rojstvo, ki je čisto spoznavno bistvo služeče duše in se nahaja iznad vseh posvetnih omejitev. Kralj Kamsa je tipičen agresiven empirik, vedno na preži za pojavitvijo Resnice (Krišne) z namenom zatreti Jo, preden ima čas, da se razvije. To ni pretiravanje dejanskega stanja obstoječih empirikov. Materialist ima naraven odpor do transcendentalnega. Nagnjen je k razmišljanju, da je vera v nedojemljivo vzrok dogmatizma in hinavščine (v preobleki religije). Enako je v zmoti ko misli, da ni ločitvene meje med materialnim in spiritualnim. V svoji zmoti je ohrabren z interpretacijami spisov, ki so jih napisale podobno misleče osebe kot on sam. To vključuje vse leksikografske komentatorje.

Leksikografska interpretacija ima podporo Kamse, kot resnična znanstvena razlaga spisov in je popolnoma v skladu z njegovo grozo in odporom do transcendentalnega. Ti leksikografski komentatorji so zaposleni s strani Kamse, da uničijo vsako prvo sumljivo pojavitev pristne vere v transcendentalno. Kamsa zelo dobro ve, da če je veri v transcendentalno enkrat dovoljeno zrasti, bo to sigurno vznemirilo vse njegove empirične nazore. 

Obstaja zgodovinska podlaga za takšne zle slutnje. Glede na to, če želi empirična dominacija ostati neokrnjena, je potrebno ne izgubiti niti trenutka, da se uniči transcendentalna kriva vera v trenutku, ko v resnici grozi s svojo pojavitvijo. Kralj Kamsa, delujoč na osnovi tega tradicionalnega strahu, ni nikoli počasen v privzetju znanstvenih varnostnih ukrepov, to je pooblastitev empiričnih učiteljev spisov, ki so opremljeni z viri slovarja in gramatike in vso empirično bistroumnostjo, da s pretvezo navideznih-slepilnih argumentov, bazirajočih na domnevnih principih, uničijo pravo interpretacijo večne religije razkrite v spisih. 

Kamsa je trdno prepričan, da je vera v transcendentalno lahko efektivno uničena z empirizmom, če so na samem začetku sprejeti odločni in hitri ukrepi.  Neuspeh ateizma v preteklosti on pripisuje zanemarjanju sprejetja takšnih ukrepov, ki morajo biti privzeti preden ima teistična zmota čas, da se razširi med fanatičnimi množicami.

Ampak Kamsa dela račune brez krčmarja. Ko je Krišna rojen, Je sposoben preprečiti vse zlobne načrte proti tistim, ki so obveščeni od Njega o Njegovi pojavitvi. Na videz brezvzročna vera teh oseb -- ne glede na starost, spol in stanje -- utegne zbegati vse razjarjene empiriste, ki so v principu proti Absolutni Resnici, Katere pojavitev je v popolnem nasprotju z dominacijo empirizma.

Nikakršni nasprotni napori empiristov -- katerih prevlada se zdi, do tega trenutka, perfektno vzpostavljena preko umov prevaranih duš tega sveta -- ne morejo odvrniti ljudi od tega, da izključno sledijo Resnici, ko On dejansko manifestira Svoje rojstvo v čistem spoznavnem bistvu duše.

Putana je morilka vseh dojenčkov. Otrok, ko on ali ona pride iz materinega trebuha, v trenutku pade v roke lažnih učiteljev religije. Ti učitelji so uspešni v preprečevanju prizadevanj Dobrega Učitelja, katerega pomoči nikoli ne iščejo ateisti tega sveta ob rojstvu svojih otrok. To je zagotovljeno z ureditvami vseh ustanovljenih cerkev tega sveta. Bili so uspešni samo v dobavljanju pazljivih Putan za povzročitev duhovnega uničenja oseb, od trenutka njihovega rojstva, s sodelovanjem njihovih posvetnih staršev. Nikakršen človeški domislek ne more preprečiti tem Putanam zasedbe prižnic. To je zaradi splošne prevlade ateističnega nagnjenja ljudi tega sveta.

Cerkev, ki ima najboljšo možnost preživeti v tem prekletem svetu, je ateizem v ustrezni preobleki teizma. Cerkve so vedno dokazovale čvrsto podporništvo najbolj grobim oblikam posvetnosti, ob katerih se celo najhujši ne-duhovniški kriminalci zgražajo.

Te opazke in pripombe niso podane iz kakšne premišljene opozicije proti nameščeni duhovščini. Originalen namen ustanovljenih cerkva tega sveta ni nujno vedno sporen, ampak nobena trajna religiozna ustanova še ni bila uspešna v poučevanju ljudskih množic. Vsevišnji Gospod Šri Čaitanya Mahaprabhu, v zasledovanju učenja spisov, ukazuje vso odsotnost konvencionalizma za učitelje večne religije. Iz tega ne sledi, da bo z mehaničnim privzetjem nekonvencionalnega življenja katerakoli oseba postala dostojen učitelj religije. Regulacija je potrebna za kontrolo vrojene posvetnosti pogojenih duš.

Ampak katerakoli mehanična regulacija nima nikakršne vrednosti niti za ta namen. Verodostojen učitelj religije ni produkt, niti ni podpornik kakršnegakoli mehaničnega sistema. V njegovih rokah, noben sistem nima možnosti degenerirati se v takšno brez-življenjsko ustanovo. Samo zasledovanje postavljenih doktrin in ustaljenih obredov, ne more pomagati osebi držati pravega duha doktrine ali obredov.

Ideja organizirane cerkve, v razumljeni obliki, zares nakazuje bližino živega duhovnega gibanja. Velike cerkvene-duhovne ustanove so nasipi in jezovi namenjeni zadržati tok, ki ga ni mogoče zadržati z nobenim takšnim domislekom. V resnici naznačujejo željo na strani ljudskih množic - izkoriščati gibanje za svoj lasten namen. Jasno nakazujejo tudi konec absolutnega in nekonvencionalnega vodstva verodostojnega duhovnega učitelja. Ljudje tega sveta se razumejo na zaščitne sisteme; nimajo pa pojma o nezaustavljivem pozitivnem večnem življenju. Niti ne more obstajati kakšen zemeljski domislek za trajno ohranitev -življenja večnosti- na tem posvetnem nivoju na ravni ljudskih množic.

Tisti so zatorej zelo v zmoti, ki so nagnjeni veseliti se izboljšanja posvetnega stanja - v kakršnemkoli posvetnem smislu - od posvetnega uspeha kakšnega pravega duhovnega gibanja. To so ti posvetni pričakovalci, ki postanejo patroni škodljive-hudobne rase lažnih učiteljev religije, Putane, katerih funkcija je zadušiti teistično nagnjenje v samem trenutku suma pojavitve. Ampak pravo teistično nagnjenje ne more nikoli biti zadušeno z napori teh Putan. Putane imajo moč samo nad ateisti. Nehvaležen, ampak koristen posel, ki ga opravljajo za dobrobit svojih nejevoljnih žrtev.

Ampak kakor hitro se teistično nagnjenje pojavi v čistem spoznavnem bistvu zbujene duše, so Putane odločno utišane v najzgodnejši fazi svojega srečanja z novo rojenim Krišno. Potencialni ubijalec je sam ubit. To je nagrada za negativne službe, ki jo Putane podzavestno nudijo vzroku teizma, zadušitev vseh hinavskih demonstracij proti njihovi lastni hinavščini.

Ampak Putana niti najmanj rada sprejme svoje edino plačilo, ki vključuje popolno uničenje njene izkrivljene osebnosti. Tudi kralj Kamsa ne mara izgubiti službe svojega najbolj zaupnega agenta. Efektivno utišanje cele rase lažnih učiteljev religije, je prvi jasen znak pojavitve Absoluta na posvetni ravni. Verodostojen učitelj Absoluta najavlja Prihod Krišne z brezkompromisno propagando proti lažnim učiteljem religije.


Založniško pravico za vse citate iz knjig Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust