English | Hrvatski

ZAVEST KRIŠNE

VAISHNAVA FOUNDATION

Sledeči stopinjam najodličnejšega oznanjevalca zavesti Krišne v zahodnem svetu

NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE


POMEMBEN NACIONALNI HINDUISTIČNI CENTER: REFORMULACIJA IDENTITETE ISKCON-a

Komentarji: Šriman Kailasa Candra das

"... pomemben razvoj ISKCON-a je bila postopna preorientacija gibanja, ki se je kazalo kot sektaški del širše religiozne kategorije 'Hinduizma'. Ta razvoj ni bil samo teološki in kategoričen premik, ampak je imel tudi pomembne politične posledice ..." (Multiculturalism and Minority Religions in Britain:  Krishna Consciousness, Religious Freedom and the Politics of Location  by Malory Nye  str. 27) Vsi poudarki dodani.

Naslov tega članka je kombiniran iz dveh citatov iz teksta zgoraj omenjene knjige, prvega je mogoče najti na strani 140, drugega pa na strani 32. Gledati na zavest Krišne kot na del Hinduizma, to postavlja smisel Prabhupadovega gibanja na glavo. Zraven prej omenjene je glavna negativna posledica tega postopnega in zahrbtnega odklona stvaritev še ene apasiddhante, popolnoma kvalificirane, da je lahko smatrana kot del Hinduizma--vendar ne kot del Vaišnavskega nasledstva učencev.

"Voditelji ISKCON-a so namesto tega promovirali interpretacijo, da so (skoraj) sinonimni (s Hinduizmom) in da je zavest Krišne lahko definitivno postavljena znotraj te (Hindu) religiozne kulture. V večini njihovih javnih izjav, je ISKCON bil zelo jasen, da so definitivno Hindu ..."
(pp. 31-32) (Vsi poudarki dodani; oklepaj "(skoraj)" je bil v tekstu.)

Interpretirati pomeni spremeniti. Javno izjaviti, da je zavest Krišne Hindu, pomeni postaviti gibanje Gospoda Chaitanje navzdol na posvetno raven, z namenom pridobitve javnega odobravanja. To je bedasta zabloda in trik Maye; past je bila postavljena in "ISKCON"-ovi voditelji so stopili naravnost vanjo.

 "... model zavesti Krišne, ki so ga (bhakte) planirali ... za časa začetne preureditve moral biti v kontekstu široke in bogate slike socialnega razvoja, ki je imel korenine v Bengalski družbi in Hindu/Vaishnavitski teologiji in filozofiji." (str. 17) Vsi poudarki dodani.

Model, ki so ga načrtovali pravi delavci, ni spreminjal stvari v nekaj, kar ni nikoli bila namenjena postati.

"... premik od 'templja h kongregaciji" je mogoče eden najpomembnejših socioloških sprememb, ki so se zgodile znotraj ISKCON-a." (str. 20) Vsi poudarki dodani.

"Poseben motivacijski faktor izza tega priznanja, onstran zrelosti in spretnosti, katere je lahko veliko izmed teh kongregacijskih bhakt prineslo v templje, je bilo dejstvo, da jih je veliko bilo zaposlenih in so bili potencialni finančni darovalci ..." (str. 20) Vsi poudarki dodani.

"Vloga kongregacije je finančna in socialna podpora templjem in osnovnim aktivnostim gibanja ... kongregacija je eno izmed mest, kamor se pričakuje, da bodo šli bivši stanovalci templjev ..." (str. 21) Vsi poudarki dodani.

"... če se odločijo, da ne bodo privzeli vodstvene vloge znotraj 'DUHOVŠČINE' ... (potem) je bistven princip te sheme, da 'kdorkoli se pridruži templju', tam ne ostane ..." (str. 21) Vsi poudarki dodani.

Premik je bil spremeniti vse skupaj v duhovniško birokracijo in stroj za denar, torej preusmeriti tiste, ki ne bi direktno sodelovali v tej korupciji, v karmije, da bi darovali denar za ugodnosti in udobno življenje "ISKCON-ove" duhovščine. Takšna situacija je sčasoma postala institucionalizirana v večini templjev, in sedaj se od novincev "pričakuje", da zapustijo templje, čim prej tem bolje. Leta 1968 je Šrila Prabhupada enemu izmed svojih zgodnjih učencev razkril bistvo te sheme:

"To je cerkev! To je cerkev! To je cerkev!"

"... (v končni fazi) proces preusmeritve (njegove) (Prabhupadove) karizmatične avtoritete v birokratsko institucijo GBC-ja ... bi bila edina efektivna metoda za preprečitev razkroja ..." (str. 15-16)

"Veliko izmed teh ne-Hindu (in ne-Indijskih) bhakt želi zadržati internacionalizem ISKCON-a, in vidi prvoten namen ... pridigati ..."

"Ta perspektiva se v veliki meri zagovarja z odlomki Prabhupadovih lastnih učenj, v katerih jasno razlikuje med ISKCON-om in Hinduizmom in zavzema stališče, da zavest Krišne ni Hindu. Zanj je ta 'Hinduizem' bil larifari, khitchari (mešanica) religioznih verovanj in navad, ki napačno predstavljajo in izkrivljajo Vedska učenja ..." (str. 30)

Vsi poudarki so tukaj bili dodani, kot tudi v sekciji pred to. Je pa tukaj ena izjema glede poudarka, kakorkoli: Izjava "... zavest Krišne ni Hindu" vsebuje poudarek v originalnem tekstu.

Smisel te sekcije je samoumeven in ne potrebuje nadaljnje pojasnitve.

Vsi odlomki citirani zgoraj so bili vzeti iz sledeče knjige:

Multiculturalism and Minority Religions in Britain:  Krishna Consciousness, Religious Freedom and the Politics of Location  by Malory Nye 2001 hardcover Curzon Press, Richmond, Surrey, England

Sorodne informacije: Globalna Hindu Organizacija

"Glede Hindu skupnosti: Od njih ne pričakuj dobrega, z njimi smo že imeli izkušnje v Montrealu -- v tuje dežele so prišli po zaslužek. Na ta na način ne moreš pričakovati kakšnega kulturnega prispevka. Bodite taktični v odnosu z njimi in kadarkoli mogoče, silovito protestirajte proti njihovim neumnim idejam. Toda svoje izjave morate poskušati podpreti z močjo Bhagavatama in Bhagavat Gite. Najbolje se jih je izogibati, kolikor mogoče. Zanimam se za pridiganje tega evangelija med Evropejci in Američani, ne za nimam se za pridiganje med Indijci, ker so postali larifari, zaradi dolgoletne podreditve tujcem; tako so izgubili svojo kulturo." Pismo: Gurudasa -- Seattle 29 September, 1968

"Glede Hinduističnih centrov v tujih deželah, nobeden ni verodostojen. Podoben 'larifari' center je v Londonu. Dejansko vsi, Hindujci in ne-Hindujci, sedaj nimajo stika s pravo duhovno znanostjo. Vsi se samo predstavljajo pod določeno religiozno oznako, tako je težko z njimi, razen če so zelo resni glede razumevanja znanosti o Bogu. Vsakdo v Hinduistični skupnosti v zahodnem svetu ima simpatijo do mene, ker površinsko vidijo, da jaz razširjam Hindu religijo, toda v resnici to gibanje za zavest Krišne ni niti Hindu niti katerakoli druga religija. Je funkcija duše. Četudi so mi Indijski Hindujci zelo naklonjeni, jih je glede na moje izkušnje zelo težko spremeniti v čiste bhakte." Pismo: Jayapataka -- Los Angeles 17 april, 1970

"Ti tako imenovani Hindujci so v glavnem impersonalisti in ne želimo nikakršnega opravka z njimi. Bolje je, da se držimo lastnih standardov, sčasoma se bodo vsi prišli k nam učiti o Bogu." Pismo: Giriraja -- Pariz 22 julij, 1972

"Ne moremo napraviti mešane združbe brez kakršnihkoli avtoriziranih načel. Kar se Hindujcev tiče, niso utemeljeni v enem načelu. Pod temi okoliščinami, naj te ne zavede razmišljanje, češ, ker se nekateri Hindujci zanimajo za to gibanje, so enakega nazora." Pismo: Mukunda -- Seattle 1 oktober, 1968

"Čeprav pozirajo kot veliki učenjaki, asketi, hišni gospodarji in swamiji, so tako imenovani privrženci Hindu religije brezvredni, posušene veje Vedske religije. So impotentni; niso sposobni storiti ničesar glede razširjanja Vedske kulture za dobrobit človeške družbe. Bistvo Vedske kulture je sporočilo Šri Čaitanja Mahaprabhua." Adi 12.73 Komentar

"Obstaja zmotno prepričanje, da gibanje zavesti Krišne predstavlja Hinduistično religijo. Dejstvo je, kakorkoli, da zavest Krišne na noben način ni vera ali religija, ki želi poraziti druge vere ali religije. Je pomembno kulturno gibanje za celotno človeško družbo in se ne zanima za kakršnokoli sektaško vero. To kulturno gibanje je posebej namenjeno za izobraževanje ljudi, kako lahko ljubijo Boga."
"Včasih Indijci tako znotraj kot zunaj Indije mislijo, da pridigamo Hinduistično religijo, vendar v resnici to ni tako. Ni mogoče najti besede Hindu v Bhagavad Giti. Zares, te besede Hindu ni mogoče najti v celotni Vedski literaturi ... Gibanje zavesti Krišne nima ničesar za opraviti s Hindujsko religijo ali s katerimkoli drugim sistemom religije." Science Of Self-Rerlization 3: Krsna Consciousness: Hindu Cult or Divine Culture?


Založniško pravico za vse citate iz knjig Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust