English | Hrvatski

ZAVEST KRIŠNE

VAISHNAVA FOUNDATION

Sledeči stopinjam najodličnejšega oznanjevalca zavesti Krišne v zahodnem svetu

NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE


”Globalna Hindu Organizacija”

”ISKCON je silovito monoteističen in od svojih članov pričakuje rigorozno življenje ... vse to prinaša zelo strog religiozen in kulturen življenjski slog."

"Daleč najpomembnejši dogodek v razvoju ISKCON-a je bila smrt Prabhupade leta 1977 ... prenos moči v ISKCON-u je bila umazana afera, še posebej ker je enajst gurujev, ki so postali njegovi nasledniki, bilo mnogo preveč neizkušenih za privzetje svojih novih odgovornosti. Tako, v samo desetih letih, je sedem izmed teh gurujev "padlo s slave", skozi kombinacijo jemanja drog, ilegalnega razpečevanja orožja in drog, in managementa težke roke ... rezultat je bil veliko razočaranje za veliko članov, ki so trpeli pod mladimi guruji, plus zelo omadeževana javna podoba ISKCON-a kot celote. Problem se nadaljuje do današnjega dne, z majhno vendar glasno skupino nezadovoljnih ISKCON-ovih privržencev ... trdijo, da Prabhupadovo nasledstvo še ni bilo razrešeno."

"ISKCON na začetku 21. stoletja je docela drugačen od tega, kar je bil v začetkih v zgodnjih sedemdesetih ... Bolj in bolj, v Ameriki in Angliji, prihaja podpora ISKCON-u od razsejanih Hindujcev, ki so pristopili ISKCON-u kot avtentični različici njihove podedovane religiozne tradicije. Tako se ISKCON razvija oziroma pridobiva status tradicionalne Hindu Vaishnavitske organizacije z mednarodnim misijonarskim zagonom. Prihodnost nakazuje, da bo obdržal oba elementa, vendar bo večji delež v smislu globalne Hindu organizacije."

odlomki iz članka z naslovom: ISKCON (Hare Krišna gibanje), avtor: Malory Nye -- podpoglavje z naslovom: Nove Religije: Vodič     Oxford Press, 2004     (poudarek dodan)


Založniško pravico za vse citate iz knjig Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust