English | Hrvatski

ZAVEST KRIŠNE

VAISHNAVA FOUNDATION

Sledeči stopinjam najodličnejšega oznanjevalca zavesti Krišne v zahodnem svetu

NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE


Potrebujem samo eden Mesec

Avtor: Bhakta Eric Johanson

"Moliš za Krišnove blagoslove, da bi me lahko bolje služil, toda ko Krišna govori skozi mene, odlašaš s sprejetjem mojih besed."
Pismo Rayarami L.A. 6-29-69

"Tako kot je na nebu samo eden Mesec, med milijoni zvezd. So brezvredne. Kakšna je vrednost milijonov zvezd? Toda eden Mesec: Oh, razpršuje vso temo noči!"
Predavanje na Š.B., 1.15.1, NYC, 11-29-73

Ali res potrebujemo še nekoga drugega, kakšnega velikega vodjo oziroma pogojeno dušo, da odloči za nas, kakšno je bilo in ostaja Šrila Prabhupadovo stališče na tako imenovano jiva polemiko. Ali niso vse njegove izjave na to temo že na voljo v njegovih knjigah, na avdio posnetkih, in v VedaBazi? Zagotovo, v izjavah Sampradaya Ačarje ni nikakršnih resničnih kontradikcij. Kakorkoli, ko se pojavi navidezna kontradikcija, je potrebna pravilna uporaba logike, predanosti, in inteligence, za razrešitev konflikta.

Veliko število citatov je bilo podanih zadnje tedne s strani bhakt z obeh strani. Kdorkoli, ki je nepristranski in malo objektiven, se bo strinjal, da obstajajo izjave Šrila Prabhupade, ki navidezno govorijo v prid obeh strani. Zatorej, ko nekdo na eni strani vzame eno izmed teh izjav in kriči, kako je vsakdo, ki se ne strinja, demon, ateist, pasandi, itd., takšno osebo težko vzamemo za učenjaka. Takšne označbe so izjave fanatika in nič več. Vsi prevzetni poskusi poziranja v vlogi učenega brahmana so razkriti--ko se pokaže prava narava--s takšno retoriko.

V preobleki predstavitve šastre, zagovorniki "brez-padca" niso sposobni uvideti in priznati svojih razlag kot spekulacije, ki so nastale "silom prilike." Je zelo majhna razlika v interpretaciji med tema dvema pogledoma v zvezi s stanjem jiv, ki se vrnejo v duhovni svet. To je predstavljeno v Bhagavad-giti, kjer Vsevišnja Božanska Osebnost, Gospod Šri Krišna, pravi, "... se nikoli ne vrne." Bhakte, ki verjamejo, da so živa bitja originalno padla iz Vaikunthe, razumejo, da to pomeni, da ko je jiva enkrat izkusila iz prve roke življenje v materialnem svetu, je absolutno odločna, da se ne vrne več.

Na drugi strani, zagovorniki "brez padca" vzamejo to izjavo in iz nje izpeljejo celotno kozmologijo, katero je zelo težko dokazati z isto šastro, katero zahtevajo od drugih. In gredo še dalje, ko zbadajo opozicijo, da naj citira šastro! Logika (če je to lahko tako imenovano) "brez padca" privržencev je, da ker nihče ni padel iz Vaikunthe, mora izvor biti nekje drugje. Včasih citirajo vprašljive prevode Jaiva Dharme, da bi dokazali, da vse pogojene duše prihajajo od Maha Višnua. Kako je eden izmed teh verzov bil izkrivljen in napačno preveden, je lepo predstavil Shiva dasa: CONTRADICTORY STATEMENTS ON FALL OF JIVA. Kakorkoli, ko je "brez padca" hipoteza bila prvotno na veliko injicirana v naše gibanje, očitno enkrat v poznih sedemdesetih ali zgodnjih osemdesetih, je bila vsajena iz "free style" knjig napisanih od Šrila Prabhupadovega brata po Bogu in propagirana od Šrila Prabhupadovih (bivših?) učencev. Ta knjiga je imenovala izvor pogojenih jiv v materialnem svetu v smislu, da je nedeljeno in ne-različno postalo deljeno in različno. Vsi bhakte so predvidevali, da to pomeni, da imajo vse pogojene duše svoj izvor v brahmajyoti-ju. Nedavno so drugi začeli trditi, da je izvor živega bitja bil v shanti, oziroma v nevtralnem odnosu z Gospodom Anirudho, nekje zunaj meja duhovnega sveta.

Nedavno je na Sampradaya Sun forumu zelo drzen in agresiven zagovornik "brez padca" izzval vse bhakte, ki ponavljajo Šrila Prabhupado in pridigajo, da so jive padle iz Vaikunthe. Na kratko, ta zagovornik je jokal: "Pokažite mi šastro!" Želi, da pokažemo dokaz iz šastre, mimo Šrila Prabhupadovih specifičnih razlag na to temo.

Isti poziv je lahko podan nazaj temu "džentelmenu," še posebej v zvezi s tem, kje je izvor pogojenih duš (če niso izvorno prišle iz duhovnega sveta). Mimo prej omenjenega dvomljivega prevoda verza iz Jaiva Dharme, kje je detajlen dokaz iz šaster za takšno stališče?

Ni dvoma, da je ta učenjaški tovariš že prečesal Vede in Purane. Tako, naj pride s čvrstim dokazom! Prav tako je trdil, da se vse ostale sampradaye strinjajo z njim glede izvora. Ali je res tako? Četudi bi se, ali bi nas to vodilo k zapustitvi Šrila Prabhupade za mnenja drugih?

Mogoče dobiva sigurnost in samo-zavest od koga drugega. Ali bi to lahko bil kakšen Šrila Prabhupadov brat po Bogu ali kateri izmed njihovih iniciranih učencev? Je možno da prihaja iz Gaudiya matha? Ali argument, da Šrila Prabhupadove izjave same niso zadosten dokaz za to pomembno temo, ne nakazuje na vpliv, ki v končni fazi prihaja od njemu nenaklonjenih Bratov po Bogu?

Bhaktijana: Ko duše, ki niso nikoli bile pogojene..., ali imajo tudi te neodvisnost?
Prabhupada: Da, ampak te je niso zlorabile. Vedo da, "Namenjen sem služenju Krišne," in so srečne v Krišnovi službi.
Bhaktijana: Ali jo sploh lahko zlorabijo?
Prabhupada: Da, lahko jo tudi zlorabijo. Ta moč obstaja. Da?
Bhakta: Mislim da si nekoč rekel, da ko enkrat pogojena duša postane popolna in pride ven iz materialnega sveta in gre na Krišnaloko, potem ni možnosti za padec nazaj.
Prabhupada: Ne! Možnost obstaja, ampak ne pride. Tako kot po tem, ko si dal roko v ogenj, je ne boš dal nikoli več, če si inteligenten. Tako tisti, ki gredo nazaj k Bogu, ti postanejo inteligentni. - Čaitanja Čaritamrita predavanje, Adi-lila 7.108 -- San Francisco, 18. februar, 1967

Vsi poudarki v tem članku so bili dodani.

Zgoraj omenjene nedavne predstaviteve "brez-padca" teorije na Sampradaya Sun forumu, kljub temu da ni manjkalo drznosti, niso uspele vključiti niti enega opisa, kako za jivo deluje svobodna volja. To je še ena velika luknja v njihovi predstavitvi. Če poskušamo vstopiti v njihovo idejo, ko je nekdo v duhovnem svetu, tam ni svobodne volje. To pomeni, da svobodna volja bodisi ni večna, ali pa so jive v duhovnem svetu po svoji konstituciji nekako drugačne od teh (domnevno), ki tam niso od vsega začetka. Bhakta bi prav tako lahko zahteval potrditev šastre za to idejo. To je še ena izstopajoča mentalna spekulacija na strani "brez-padca" zagovornikov.

Poglejmo Šrila Prabhupadovo diskusijo na temo, kako jive pristanejo v materialnem svetu. Našli bomo veliko Šrila Prabhupadovega sklicevanja na ključni verz iz Jagananda panditove Prema-vivarte:

Krishna-bahirmukha hana bhoga vancha kare
nikata-stha maya tare japatiya dhare

"Ko obrne svoj obraz stran od Krišne, jiva razvije željo po uživanju. Nahajajoča se v bližini, mu Maya da zaušnico in ga zgrabi."
Prevedel Gopiparanadhana dasa

Šrila Prabhupada ga predirno komentira v sledečih dveh pogovorih:

Acyutanandana: Kaj je prisililo dušo, da se rodi, na samem začetku?
Prabhupada: Na samem začetku?
Acyutanandana: Kaj je prvo rojstvo? Kaj je vzrok prvega rojstva?
Prabhupada: Da. To je navedeno v Prema-vivarti:
krsna-bahirmukha hana bhoga vancha kare
nikata-stha maya tare japatiya dhare
Takoj ko ... Smo večni služabniki Krišne. Takoj ko želimo postati gospodar, je to začetek našega prvega rojstva v tem materialnem svetu. Imamo neodvisnost. Ker, Krišna pravi, mamaivamso jiva bhutah--smo sestavni delček Krišne--tako ima Krišna polno neodvisnost, ampak mi smo majhni; zato imamo mi majhno neodvisnost. Naša dejavnost je služenje Krišne, vendar takoj ko opustimo to idejo, želimo postati gospodar. To je začetek našega materialnega rojstva. - Šrimad Bhagavatam predavanje 5.5.2 -- Hyderabad, 11. april, 1975

Acyutanandana: ...  Ampak v Giti je rečeno, "Ko enkrat pride tja, se nikoli ne vrne."
Prabhupada:
Vendar če želi, se lahko vrne.
Acyutanandana:
Lahko se vrne.
Prabhupada: To neodvisnost moramo priznati, majhno neodvisnost. Lahko jo zlorabimo. Krsna-bahirmukha hana bhoga vancha kare. Ta zloraba je vzrok našega padca. - Jutranji sprehod -- 19. februar, 1976, Mayapur

Za mene bi bilo absurdno in smešno trditi, da sem učenjak. Vse kar poznam, je Šrila Prabhupada. Zatorej, nimam nikakršne potrebe razpravljati s tistimi, ki so povezani z njegovimi brati po Bogu, še posebej tistimi, ki so mu zavidali.  Glede zadeve v zvezi z jivo, kar se mene tiče, predstavljajo zvezde. Vse kar potrebujem je Blagoslovljen Mesec Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade.

Šrila Prabhupada je zelo skladno in logično predstavil, zakaj smo mi pogojene duše pristali v tej materialni atmosferi. Njegovi sobni pogovori in jutranji sprehodi ne puščajo nikakršnega dvoma, če ima duhovna duša svoj izvor v duhovnem svetu, ali kje drugje. Direktno je bil vprašan glede tega vprašanja s strani številnih učencev. Odgovor je bil vedno enak. To so edini odgovori, ki jih potrebujem.

O tem sem pisal že pred tem. Ti članki so na naši spletni strani, in dva izmed teh sta bila objavljena pred tem na Sampradaya Sun forumu.

IZVORNO SMO VSI BITJA ZAVESTNA KRIŠNE

NAŠ IZVOREN ODNOS S KRIŠNO: NADALJEVANJE

Če si še vedno nisi na jasnem glede te vroče teme, smo nedavno objavili še eden članek:

TI SI PRISILIL KRIŠNO, DA TI JE DOVOLIL PRITI

Veliko privržencev v liniji Prabhupadovih bratov po Bogu namiguje, da je nekaj subtilnega--ne nujno ugodnega--bilo podano navzdol v njihovem nasledstvu učencev, še posebej ko zmotno trdijo, da Šrila Prabhupadovi pogovori sami ne tvorijo zadostnega dokaza za to polemično temo. Opolnomočen Sampradaya Ačarja je utelešenje Ved, Puran, in celega nasledstva učencev.

Pojasnil je vse te teme. Njegova sodba je odločilna. Kljub temu smo vključili nekaj drugih citatov od prejšnjih ačarij. Želiš šastro? Ni problema, vključili smo tudi nekaj šastre.

"Živiva skupaj v istem srcu, ki je kot Manasa Jezero. Čeprav sva živela skupaj več tisoč let, sva še vedno daleč od najinega originalnega doma." - Šrimad Bhagavatam 4.28.54

Prevod: abhutam--postati; antara--ločen; va--zares; okah-od izvornega doma

"Samo prečiščena duša lahko doseže popolnost druženja z Osebnostjo B0ga v popolnem blaženstvu in zadovoljstvu v svojem konstitucijskem položaju. Kdorkoli je sposoben obnoviti takšno devocijsko popolnost, ni nikoli več pritegnjen s tem materialnim svetom, in se nikoli več ne vrne." - S.B. 2.2.31, prevod verza (šastra)

"Potem, zmeden in prekrit, je padel iz avaya-vaikunthe." - Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, Vivritti komentar na Šrimad Bhagavatam, 11.2.48 (komentar na šastro)

Kakorkoli, zaradi stika z materijo, ujeta duša izgubi spomin o svoji originalni duhovni obliki v Vaikunthi ... materialne rase so izkrivljeni odsevi originalnih duhovnih ras duše.
- Šrila Bhaktivinoda Thakura, Prema-pradipa, p. 83 (šastra)

Svarupa Damodara: Duhovna duša mora obvezno imeti telo, bodisi duhovno bodisi materialno.
Šrila Prabhupada: Duhovno telo že ima. Materialno telo je njegovo pokrivalo. Je nenaravno. Pravo telo je duhovno. Tako kot tvoj plašč, to je nenaravno. Ampak tvoje pravo telo je naravno. Kako je drugače možna transmigracija? Sprejemam različna nenaravna telesa. Nenaravno se nanaša na mojo izvorno konstitucijo. Moje pravo izvorno telo je služabnik Krišne. Tako dolgo dokler ne pridem do tega položaja, ostajam služabnik narave in dobivam tako veliko teles ...
Paramahamsa: Ampak na koncu, če pridemo h Krišni, potem ni povratka. Vendar Jagai in..., dva vratarja, onadva sta se vrnila?
Šrila Prabhupada: Povratek obstaja, to je prostovoljno. Povratek obstaja.
Paramahamsa: Če želimo.
Šrila Prabhupada: Da.
Paramahamsa: Lahko pridemo v duhovni svet in se vrnemo?
Šrila Prabhupada: Da.
Paramahamsa: Pademo?
Šrila Prabhupada: Da. Takoj ko poskusimo, "Oh, ta materialen svet je zelo privlačen," "Da," Krišna pravi, "Da, pojdi". Ravno tako kot nihče ni zainteresiran za zavest Krišne. Ali misliš da je vsakdo zainteresiran? Želijo uživati ta materialen svet. Drugače kakšen je pomen svobodne volje? Vsako živo bitje je dobilo malo svobodne volje. In Krišna je tako prijazen, da mu priložnost, "V redu, uživaj na ta način". Ravno tako kot nekateri izmed naših študentov, včasih odidejo, se spet vrnejo... Obstaja svobodna volja, ni stereotipsko. Ravno tako kot nekdo gre v zapor, brez da ga državna uprava vabi, "Pridi. Imamo zapor. Pridi sem, pridi sem." Gre po svoji svobodni volji; spet pride ven, spet gre. Na ta način. Krsna-bahirmukha hana bhoga vanca kare, nikata-stha maya tare japatiya dhare. Policija je tukaj. Ravno tako kot je bil tukaj policijski avto. Mi nimamo z njim nič za opraviti. Vendar če napraviš karkoli kriminalnega, boš nemudoma aretiran, pod nadzorstvom policije. Maya je lahko prisotna, ampak maya ujame tistega, ki ni Krišnov bhakta. To je vse.
- (Jutranji sprehod po Cheviot Hills Golf Course – 13. maj, 1973, Los Angeles)

OM TAT SAT


Založniško pravico za vse citate iz knjig Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust