English | Slovensko

Najviša istina je realnost odvojena od iluzije za dobrobit svih. -Šrimad Bhagavatam 1.1.

NOVI ČLANCI:

MORA DA SU NEŠTO PROMIJENILI (NOVO)
Taj članak opisuje kako mogu institucije svjesne Krišne skrenuti i ostati van učeničkog naslijeđa na osnovi izmišljotina kao što je zonski ačarja uredba.

ČLANCI

Sljedećih sedamnaest članaka predstavlja srž Vaishnava Foundation prezentacije. Neophodni su za svakoga, ko želi napraviti opipljiv napredak u duhovnom životu u današnje vrijeme.


NAPOMENA PREVODIOCA
Rođen sam i živim u Sloveniji, ali je tzv. srpskohrvatski jezik uvijek bio prisutan. Skoro sve knjige svjesnosti Krišne čitao sam...

Prevedeni članci:


O DOVOLJNOM VODSTVU
Ta duboka rasprava Šriman Kailasa Chandre dasa pokriva široku paletu duhovnih tema, koje su ključne za svakoga, ko stvarno želi razumjeti Svjesnost Krišne takvu kakva jeste. Teme uključuju: kvalifikacije vjerodostojnog madhyam bhakte, rittvik spletka, i diskusija o uzrocima za prihvaćanje nekvalificiranog "duhovnog učitelja".

SVUDA SLJEDBENICI SVE POKVARE
Taj članak prikazuje povijest sebi-služećih institucionalnih rezolucija, koje su vodile ka sadašnjem stanju pokreta svjesnosti Krišne. Isto tako su uključene jasne indikacije brojnih kontradikcija, koje možemo naći kod obojice, institucionalnim i rittvik zapisima i apasiddhantama.

GREŠKE U RITTVIK
UVARKU

Ta podrobna rasprava prikazuje većinu  kontradikcija i neskladi rittvik apasiddhante.

DOKAZ JEDNOG ZUBA
Ta analiza takozvane odredbene trake, iz 28. maja 1977, ne samo da osvjetljuje stajališta, koja je Šrila Prabhupada zauzeo, nego i jasno prikazuje, kako obje apasiddhante utemeljuju svoje tvrdnje, na osnovu te magnetofonske trake. Taj članak isto tako pojašnjuje na izgled nejasnu i dvosmislenu narav Šrila Prabhupadinih odgovora na pitanja, koja su mu postavili taj dan.

PRVI PREDUVJET
Taj članak raspravlja o tome kako ljudi postanu  zavedeni u duhovnosti, koja ih vodi u duboku osobno razočaranje i frustraciju. Opisuje i kako se nekad čisti duhovni pokreti degradiraju kao rezultat samo-interesa i filozofskog izmišljanja.

POZITIVNA ALTERNATIVA
Ljudski razum ne može razumjeti, kako može sa služenjem osobe bhagavat ili knjige bhagavat, neko postepeno napredovati na putu devocije. Ali, stvarno, to su činjenice." – Š.B. 1.2.18, komentar
Sa usvojenjem pozitivne alternative knjige bhagavat, so se učenici Njegove Božanske Milosti Šrila Prabhupade mogli legitimno, efektivno, i, najvažnije, autorizirano povezati sa njim i njegovom sampradajom. Mogli su biti sigurni, da su napredovali na putu realizacije svjesnosti Krišne.


Linkovi na originalnu stranicu:


GURU NIJE OBIČAN ČOVJEK: KRITIKA LILAMRITE
To je neophodan članak za one, koji žele razumjeti Boga realiziranog gurua na pravilan način i sa pravilnim poštovanjem.

U POTRAZI ZA LEGALNOM DEFINICIJOM ŽIVOTA
Taj članak ne samo da istražuje razgrananost glede abortusa, nego podaje i nešto zanimljivog uvida, po čemu se život stvarno razlikuje od materije.

 


Web stranica Kalapurusha objavljena!

Integrirane Okultne Studije i Kalapurusha publikacije—prije skriveno područje koje je svojstveno ali ne tuđe tvom najdubljem razumijevanju, koje je neobično ali ne bizarno, koje je pravedno ali bez uvrijeđenosti. Sa studijem te literature možeš transcendirati vrijeme. To je okultno znanje i realizacija na visokoj oktavi, namijenjeno svakom iskrenom tražiocu koji želi stvoriti rješenje za sve probleme svog života.

 

Web stranica Kalapurusha (Engleski jezik)

Videi na YouTube

U intervjuima, snimljenim jeseni 2008, Kailsa Candra das u prvom redu odgovara na brojna pitanja u vezi sa poviješću pokreta svjesnosti Krišne nakon odlaska A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade, 1977 godine. Videi na YouTube.

Udruženje VAISHNAVA FOUNDATION bilo je osnovano sa namjerom priskrbiti forum za iskrene tražioce Apsolutne Istine. Namjerama tog udruženja svojstvena je potreba po razlikovanju između sentimentalne svjesnosti Krišne i svjesnosti Krišne, koja stvarno bazira na uputama prijašnjih duhovnih učitelja. Fundacija kao takva, daje naglasak znanju i realizaciji kao suprotnost kongregacionalizmu.

Vaishnava Foundation ne štedi sa naporima iznoseći filozofiju svjesnosti Krišne kako je nedavno bila predstavljena sa strane našeg duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade. Na taj način, Vaishnava Foundation ne žrtvuje Istinu zbog kakvog kratkotrajnog jedinstva odnosno takozvane kooperacije.

Kao dodatak čvrstoj filozofskoj osnovi, fundacija daje poseban naglasak mizernom stanju pokreta svjesnosti Krišne nakon odlaska Njegove Božanske Milosti, od novembra 1977 dalje. Fundacija je namijenjena onim pojedincima, koji žele postati prvoklasni poznavaoci Duhovne Istine. Ta Istina dostiže svoj vrhunac u čistoj, potpunoj ljubavi do Vrhovne Apsolutne Istine, Bhagavana Šri Krišne.

Vaishnava Foundation je bila osnovana 1986 godine od Šriman Kailasa Chandra das prabhuja, iniciranog učenika Šrila Prabhupade. Fundacija predstavlja jednako poruku i duha, koji su bili na raspolaganju kroz manifestiranu fizičku prisutnost Njegove Božanske Milosti, jer ponavlja njegovu poruku takvu kakva jeste, u skladu sa iskustvom, logikom i osobnom realizacijom.

To je moguće na osnovu vodstva Šriman Kailasa Chandra dasa, koji predstavlja Šrila Prabhupadu i usmjerava služne aktivnosti članova udruženja. Kailasa prabhuova učenja održavaju filozofiju Šrila Prabhupade, jer nije sebi nikada dozvolio doći pod utjecaj strančarskog duha grupa kao što su zonski ačarje ili onih koji su došli kasnije.

Šrila Prabhupada je bio izuzetno zadovoljan sa bhaktama koji su bili dovoljno upoznati sa njegovim knjigama, tako da su se mogli oduprijeti zavodljivim prezentacijama obmanutih voditelja njegovog pokreta, kao što su četiri sanyasija iz 1970 godine. Ostajući striktno vjeran Šrila Prabhupadinim uputama Kailasa prabhu je nudio takvu alternativu barem od 1979 godine. (gledaj biografiju)

Oni koji se pridruže udruženju dobivaju priliku pomoči mu u tom trudu i tako dobiti milost Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade.


Svarupa-jnana -- ili istinsko znanje, koje se odnosi na sadhaku, sadhanu i sadhyu -- ne razlikuje se od svarupe ili suddha bhakti. Kad se takva svarupa-jnana još nije razvila u sadhaku – iako se je razvila želja za prelaženjem materijalne egzistencije unutar njega -- onda su simptomi bhakti, tada opaženi na njemu, samo bhaktyabhasa. Ta bhaktyabhasa se transformira u suddha-bhakti, kad netko postigne svarupa-jnano. Čak i za pravilno inicirane Vaišnave u pravu sampradaju, se vastu-prabha -- osvjetljenje nečije identitete, koje dolazi iz mantre dobivene kod inicijacije od njegovog dikša gurua -- ne pojavi, doklegod ne primi prosvjetljenje o svojoj svarupa-jnani preko milosti sikša gurua. Uslijed neznanja o svarupa-jnani, svarupa-suddha-bhakti ostaje skrivena. Stoga je vidljiva samo bhaktyabhasa.

Nesrećom, u današnjem društvu, u imenu suddha-bhakti, se različiti tipovi mješovite devocije -- kao što su karma-misra, jnana-misra i yoga-misra, kao i različite zagađene i izmišljene koncepcije -- šire kao bakterije kuge. Ljudi općenito smatraju te zagađene i mješovite koncepcije za bhakti. Poštuju ih kao takve i tako su lišeni suddha bhakti. Te zagađene i mješovite koncepcije su naši najveći neprijatelji. Neki ljudi kažu, da nema vrijednosti u bhakti: da je Bog samo imaginaran sentiment, da je čovjek tek kreirao priliku Boga kroz maštu, te da je bhakti bolesno stanje, nesposobno dati nam bilo kakvu dobrobit.

Ti tipovi neprijatelja ne mogu nam toliko štetiti, jer ih s lakoćom prepoznamo i izbjegnemo. Međutim, oni koji propagiraju bhagavad-bhakti kao najvišu dharmu -- ali se ponašaju protiv principa suddha-bhakti -- mogu biti posebno štetni za nas. U ime bhakti uče nas suprotno stvarnih principa bhakti. To nas u konačnoj fazi vodi prema putu, koji je dijametralno suprotan bhagavad-bhakti. U tu svrhu prijašnji su ačarje sa velikim nastojanjem definirali svarupo, odnosno pravu prirodu bhakti, i uvijek iznova nas upozoravaju, da se držimo podalje od zagađenih i mješovitih koncepcija.

Bhakti Viveka Tattva

Avtor: Njegova Božanska Milost Šrila Bhaktivinode Thakura Prabhupada


ONOSTRAN KONTRADIKTORNIH RELIGIJA
Ta članak obuhvata Šrila Prabhupadinu oporuku, julsko pismo iz 1977 godine, ključno riječ u tom pismu, kao i suštinu toga, što je to pismo autoriziralo i što ne. Julsko pismo i Prabhupadina posljednja volja zahtijevaju razumijevanje u pravilnom kontekstu i nešto u detalj.

MIT O KONAČNOJ NAREDBI
Traženje neke vrste konačne direktive, ili konačne naredbe, je otklon, neautorizirano tumaranje u spekulativni jalovosti. Nije bilo nikakve "konačne naredbe". Umjesto toga, pušteni smo sa svim njegovim uputama. Nije bilo nikakvog "konačnog paketa uputa". Umjesto toga, pušteni smo sa svim uputama, koje nam je ikada dao.

JOŠ PRIJE TOGA
Šriman Kailasa Chandra das opisuje, da je izvor živog bića (jive) u duhovnom svijetu (Vaikuntha).

KAKO MOŽE IMPERSONALNA FILOZOFIJA VALJATI?
Taj članak Šriman Kailasa Chandre dasa definitivno opisuje, da je izvor živog bića (jive) v duhovnom svijetu (Vaikunthi). To je daljnja ekspanzija Kailasa prabhujeve studije na tu temu. Navodi jasne citate Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade i druge Gaudija Vaišnava ačarje kao što je Bhaktivinoda Thakura, da bi uvjerljivo razriješio polemiku, propagiranu među novo-dobnim Vaišnavama, da individualna duša izvire iz impersonalnog brahmana.

NAŠ VJEČIT KONSTITUCIONI POLOŽAJ I 'MAHA-VIŠNU IZVOR' TEORIJA
Taj članak Šriman Kailasa Chandre dasa nadalje proširuje temu o izvoru živog bića. Pored tega, da dokaže nepravilnost tvrdnje, da uvjetovane duše poticaju iz Maha Višnua, ide Kailasa prabhu još dublje u temu o svojstveni slobodni volji živog biča. Ti koji zagovaraju teoriju, da je nemoguće pasti iz duhovnog sveta, razmišljaju pod pogrešnom koncepcijom.

I KAKAV OGROMAN "AKO" JE TO
Taj članak razmatra Šrila Prabhupadinu imenovanje nekih od Božanstava i ideju, da je izvor živih bića u Maha-Višnuu u susupti stanju. Kailasa prabhu još jednom potpuno jasno dokaže, da je Šrila Prabhupada bez dvoma učio, da je izvor živog biča (jive) u duhovnom svjetu (Vaikunthi). To je još daljnja ekspanzija Kailasa prabhujeve studije na tu temu. Navodi jasne citate Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade i utemeljuje složnost Šrila Prabhupadinih izjava i zapisa.

 

INICIJACIJA U DUHOVNI ŽIVOT
To je priredba kratke rasprave, koju je napisao Njegova Božanska Milost Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara-shata Šri Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada. Originalan dokument napisao je prosinca, 1928, i  bio je natisnut unutar Bengalskog časopisa. Originalan članak, kojeg isto tako možete vidjeti na našim stranicama
(INICIJACIJA U DUHOVNI ŽIVOT - originalan članak), još je uvijek moguće naći u različitim Gaudiya arhivima, svezak 26, broj 7, Shri Sajjana-toshani.

Ta priredba na nikakav način ne istiskuje ačarju, njegova originalna rasprava će uvijek održavati svoju superiornost. Velika većina rečenica bila je puštena nedodirnuta, sa iznimkom dodavanja interpunkcijskih znakova. Druge rečenice bile su samo neznatno promijenjene, ali te korekcije nisu na nikakav način promijenile smisao. Ta priredba usklađuje veliko i malo slovo u vezi sa dviju riječima, nešto praktičnog pravopisa, nešto interpunkcijskih znakova (u glavnom dodavanje zareza), i nešto sintakse na vrlo malo mjestima. Nije ništa drugo nego ponizan pokušaj napraviti originalan rukopis lakše razumljiv engleski govorećim bhaktama i transcendentalistima. Je potpora čitanju i shvaćanju originalnog članka, ništa više.

ORGANIZIRANA RELIGIJA
To je priredba kratke rasprave, koju je napisao Njegova Božanska Milost Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara-shata Šri Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj Prabhupada. Original je napisao 1932 godine. Originalan članak, kojeg možete vidjeti na našim stranicama
(ORGANIZIRANA RELIGIJA - originalan članak),
je još uvijek moguće naći u različitim Gaudiya arhivima, svezak 29, broj 7, Harmonist.

Ta priredba na nikakav način ne istiskuje ačarju, njegova originalna rasprava će uvijek održavati svoju superiornost. Velika većina rečenica bila je puštena nedodirnuta, sa iznimkom dodavanja interpunkcijskih znakova. Druge rečenice bile su samo neznatno promijenjene, ali te korekcije nisu na nikakav način promijenile smisao. Nije ništa drugo nego ponizan pokušaj napraviti originalan rukopis lakše razumljiv engleski govorećim bhaktama i transcendentalistima. Je potpora čitanju i shvaćanju originalnog članka, ništa više.
 

CITATI ŠRILA PRABHUPADE
Citati Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade, koji opisuju njegovu brigu, da će njegovom odlasku slijediti kaos. Nabrojani su i opisi različitih vrsta otklona, koji signaliziraju kraj vanjske manifestacije pokreta Svjesnosti Krišne.

KUPI ODNOSNO ČITAJ KNJIGE NJEGOVE BOŽANSKE MILOSTI A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADE!

Autorska prava za sve citate iz knjiga Njegove Božanske Milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupade ima Bhaktivedanta Book Trust